Home  |  E-Mail  |   Firma  

 

Zastosowania  |  Dzialanie  |  Sterowanie   |  Targi  |  Firma  |  Kontakt

Automatyczne Prasy Odwadniajace

 

   Zastosowania

 

 Praca samodzielna

 
 Bateria pras odwadniajacych
 
 

 

 

 

 

 

Zastosowania

Baterie pras odwadniających:

Propozycją dla dużych obiektów oczyszczania ścieków są baterie pras odwadniających.

Grupa pras sterowanych przez jeden system monitoruje ilość osadów gotowych do odwodnienia i w taki sposób zarządza swoją pracą aby zużycie energii elektrycznej utrzymać na możliwie niskim poziomie.

Na podstawie naszych doświadczeń oraz analiz przeprowadzanych u klienta w przypadku modernizacji istniejącej instalacji odwadniania lub założeń projektu nowej oczyszczalni możemy optymalnie dobrać wielkość prasy przeponowej oraz ich ilość.

Priorytetem jest osiągnięcie jak najmniejszych kosztów eksploatacji urządzeń i niskiego zużycia energii.

Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że jest to najtańszy sposób odwadniania osadów.

Zalety instalacji baterii pras przeponowych:

- zarządzanie z jednego panelu operatorskiego,
- oprogramowanie zoptymalizowane pod katem oszczędności energii,
- oszczędność miejsca i kubatury,
- zwielokrotniona wydajność systemu przy zmniejszonym koszcie instalacji.

 

Bateria przponowych pras odwadniajacych

 

  do gory