Home  |  E-Mail  |   Firma  

 

Zastosowania  |  Dzialanie  |  Sterowanie   |  Targi  |  Firma  |  Kontakt

Automatyczne Prasy Odwadniajace

 

   Sterowanie

 

 Komponenty

 
 Nadzor nad procesem
 
 

 

 

 

 

 

Sterowanie

Nadzór nad procesem

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu procesu odwadniania prezentowane są na panelu operatorskim. Panel może podawać ciągłą informację o:

- aktualnej fazie procesu,

- czasie pozostałym do końca procesu,

- ilości odwodnionego osadu,

- danych statystycznych (czas pracy poszczególnych urządzeń, zużycie polielektrolitu, itp.).

Standardowo panel operatorski montowany jest w szafie sterującej, zlokalizowanej w pobliżu prasy.

Na zamówienie istnieje możliwość montażu wyświetlacza w dowolnym miejscu w promieniu nawet kilku kilometrów od miejsca instalacji prasy.  do gory