Home  |  E-Mail  |   Firma  

 

Zastosowania  |  Działanie  |  Sterowanie   |  Targi  |  Firma  |  Kontakt

Automatyczne Prasy Odwadniajace

 

   Dzialanie

 

 Cykl odwadniania

 
 Prasa testowa
 
 

 

 

 

 

 

Działanie

Cykl odwadniania:

Działanie przeponowych pras odwadniających jest oparte na wywieraniu stopniowego i płynnego nacisku na osad. Stopniowe i długotrwałe działanie siły na osad powoduje uwalnianie płynu z jego struktury oraz zapobiega przetłaczaniu cząstek stałych przez sito.

Przepony montowane w prasach odwadniających są odporne na chemiczne i biologiczne czynniki zawarte w ściekach.

W zależności od rodzaju osadu dobieramy odpowiednie ciśnienie robocze prasy jak i sito.

Proces odwadniania osadu w prasach przeponowych jest całkowicie zautomatyzowany.

Cykl odwadniania składa się z następujących faz:

- Cykliczne napełnianie prasy - napełnianie prasy ściekami wraz z precyzyjnym dozowaniem flokulantów.

Napełnianie prasy

- Grawitacyjne odwadnianie osadu - proces wstępnego zagęszczenia osadu przygotowuje zgromadzony w prasie osad do kolejnej fazy odwadniania i polepsza rezultaty odwadniania.

- Mechaniczne odwadnianie osadu - główny proces odwadniania polegający na wywieraniu nacisku na osad poprzez znajdującą się wewnątrz prasy przeponę.

Odwadnianie grawitacyjne     Odwadnianie mechaniczne

- Zrzut odwodnionego osadu - gwałtowne otworzenie dna prasy połączone ze spuszczeniem powietrza z przepony gwarantuje zrzut całości sprasowanego materiału. W zależności od wykonania zrzut może odbywać się na taśmociąg, do przyczepy lub specjalnie przygotowanego pojemnika.

Zrzut odwodnionego osadu

- Przygotowanie prasy do kolejnego cyklu - automatyczne płukanie wnętrza prasy.

 


  do gory